Blog de Ciberseguridad

Beneficis de la Ciberseguretat

May 22, 2023

Aquest article el farem en català i començarem amb els beneficis de la ciberseguretat per a les empreses, que són considerables i essencials en l’entorn digital actual i de transformació digital que s’està fent.

  1. Protecció de les dades: La ciberseguretat ajuda a les empreses a protegir les seves dades, incloent informació confidencial de clients, propietats intel·lectuals i estratègies de negoci. Això evita la pèrdua de dades, el robatori d’informació i els atacs de ciberdelinqüents.

  2. Continuïtat del negoci: Tenir un sistema de ciberseguretat adequat garanteix la continuïtat de les operacions comercials. Les empreses poden prevenir i respondre ràpidament als atacs cibernètics, minimitzant l’impacte en les seves activitats diàries i evitant interrupcions greus.

  3. Manteniment de la reputació: Un atac cibernètic important pot causar danys significatius a la reputació d’una empresa. La ciberseguretat ajuda a evitar filtracions de dades o incidents de seguretat que podrien afectar la confiança dels clients i socavar la imatge de marca.

  4. Conformitat legal: Amb l’augment de les regulacions de protecció de dades, les empreses han de complir amb normatives com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) a la Unió Europea. La implementació de mesures de ciberseguretat adequades ajuda les empreses a complir amb aquestes regulacions i evitar sancions.

  5. Evitar pèrdues financeres: Les empreses poden patir pèrdues econòmiques significatives a causa de ciberatacs, com ara extorsió, frau financer o robatori de diners. Amb la ciberseguretat, les empreses poden protegir els seus sistemes de pagament, mitigar els riscos i evitar pèrdues financeres importants. Per això es molt important la concienciació.

  6. Innovació i competitivitat: Les empreses amb una forta estratègia de ciberseguretat poden adoptar noves tecnologies, com la computació en núvol i l’Internet de les Coses, amb confiança. Això permet una major innovació i una posició més competitiva al mercat, ja que els clients confien en la capacitat de l’empresa per protegir les seves dades.

  7. Protecció de la propietat intel·lectual: La ciberseguretat ajuda a protegir la propietat intel·lectual de les empreses, com a paleses, dissenys, secrets comercials i altres actius valuosos. Això evita el robatori d’idees i la competència deslleial, salvaguardant l’avantatge competitiu de l’empresa. Una bona mesura es fer auditories de ciberseguretat o test d’intrusió.

La ciberseguretat és una inversió imprescindible per afrontar els reptes del món digital i mantenir-se segur, salvaguardar els actius i l’èxit d’una empresa en l’entorn digital actual.

8. Prevenció d’interrupcions operatives: Els ciberatacs poden interrompre les operacions normals d’una empresa, causant retards, pèrdua de productivitat i costos addicionals. La implementació de mesures de ciberseguretat adequades ajuda a prevenir aquests atacs i mantenir les operacions en funcionament sense problemes.

9. Protecció de la cadena de subministrament: Moltes empreses depenen d’una cadena de subministrament eficient i segura. La ciberseguretat permet protegir els sistemes i comunicacions en tota la cadena de subministrament, evitant la infiltració de malware o atacs dirigits a proveïdors i socis comercials.

10. Millora de la confiança del client: La ciberseguretat juga un paper important en la generació de confiança entre els clients. Quan una empresa mostra un sòlid enfocament a protegir la informació confidencial dels seus clients i garantir la privacitat, els clients se senten més segurs en interactuar i compartir dades amb l’empresa. Una de les tendències actuals és implantar una ISO 27001 o un SGSI, per millorar el nivell de maduresa de la ciberseguretat.compliance-ciberseguridad--ciberseguretatbarcelona

11. Gestió proactiva de riscos: La ciberseguretat implica la identificació i gestió proactiva dels riscos relacionats amb la seguretat digital. Les empreses poden implementar polítiques i procediments que minimitzin les vulnerabilitats i mitiguin els riscos abans que es converteixin en amenaces reals. Aquí entra la figura del CISO As a Service, per aquesta gestió eficient i desde el prisma de la ciberseguretat.

12. Millora de la productivitat: La ciberseguretat genera un entorn de treball segur i protegit que proporciona als empleats la confiança i tranquil·litat necessàries per a centrar-se en les seves tasques sense preocupar-se per possibles riscos cibernètics. Això millora la productivitat general de l’empresa en minimitzar les interrupcions i distraccions relacionades amb la seguretat.

En definitiva, la ciberseguretat proporciona una sèrie de beneficis crucials per a les empreses, incloent-hi la protecció de dades, la continuïtat del negoci, el manteniment de la reputació, el compliment legal, la prevenció de pèrdues financeres, la protecció de la propietat intel·lectual, la millora de la confiança del client, la gestió de riscos proactiva i la millora de la productivitat. Sense ciberseguretat una empresa pot posar molt en risc la seva continuïtat.

Fuentes: 

ENISA 

Agencia Catalana de Ciberseguretat

Servicio de concienciación en ciberseguridad

Servicio de Cumplimiento y ISO 27001

CISO As a Service

Si necesita más información,  contacte con nosotros y le recomendaremos lo que necesita para su ciberseguridad.

Ir al contenido